Harvian puolivuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2021

Pörssitiedotteet | 12.08.2021

Harvia Oyj, Puolivuosikatsaus 12.8.2021 klo 9.00


Erinomainen tuloskehitys vahvan kysynnän ja volyymikasvun ansiosta

Tämä tiedote on tiivistelmä Harvia Oyj:n tammi–kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Harvian verkkosivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/.

Katsauskauden pääkohdat

Huhti–kesäkuu 2021:

 • Liikevaihto kasvoi 83,4 % ja oli 46,8 milj. euroa (25,5). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 88,4 % ja oli 48,1 milj. euroa. Yrityskauppojen vaikutus kasvuun oli huomattava, mutta myös orgaaninen liikevaihdon kasvu oli vahvaa eli 60,0 %.
 • Oikaistu liikevoitto kasvoi 13,2 milj. euroon (5,4) ja oli 28,3 % (21,1 %) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 13,7 milj. euroon (28,4 % liikevaihdosta).
 • Liikevoitto oli 12,9 milj. euroa (4,6) eli 27,5 % (17,9) liikevaihdosta.
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 4,0 milj. euroa (4,5) ja kassavirtasuhde oli 27,6 % (70,8 %). Investoinnit lisäkapasiteettiin sekä nettokäyttöpääoman kasvu heikensivät operatiivista vapaata kassavirtaa ja kassavirtasuhdetta toisella neljänneksellä.
 • Harvia allekirjoitti ja toteutti 28.5.2021 sopimuksen Kirami Oy:n ostamisesta. Kirami on Suomen johtava kylpytynnyrivalmistaja ja puulämmitteisten kylpytynnyreiden edelläkävijä kansainvälisesti. Yhtiö on konsolidoitu Harvian lukuihin 28.5.2021 alkaen.

Tammi–kesäkuu 2021:

 • Liikevaihto kasvoi 88,4 % ja oli 86,5 milj. euroa (45,9). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 93,9 % ja oli 88,9 milj. euroa. Yrityskauppojen vaikutus kasvuun oli huomattava, mutta myös orgaanisen liikevaihdon kasvu oli vahvaa eli 60,8 %. EOS:n luvut on konsolidoitu 1.5.2020 alkaen, joten Harvian tammi-huhtikuun 2021 luvut sisälsivät epäorgaanista kasvua.
 • Oikaistu liikevoitto kasvoi 24,4 milj. euroon (9,6) ja oli 28,2 % (20,9) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 25,3 milj. euroon (28,5 % liikevaihdosta).
 • Liikevoitto oli 23,9 milj. euroa (7,7) eli 27,7 % (16,7) liikevaihdosta.
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 12,2 milj. euroa (10,4).
 • Nettovelka oli 38,4 milj. euroa (43,6). Velkaantumisaste oli 0,9 (2,2).
 • Omavaraisuusaste oli 39,3 % (41,3).
 • Harvia on toteuttanut kaikissa toimintamaissaan erityistoimenpiteitä varmistaakseen henkilöstönsä turvallisuuden sekä tuotantonsa ja palveluidensa jatkuvuuden COVID-19-pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Pandemiasta huolimatta Harvian toiminta- ja asiakaspalvelukyky on säilynyt lähes normaalilla tasolla.

Avainluvut

Milj. euroa 4-6/
2021
4-6/
2020
Muutos 1-6/2021 1-6/2020 Muutos 1-12/
2020
Liikevaihto 46,8 25,5 83,4 % 86,5 45,9 88,4 % 109,1
Käyttökate 14,3 5,6 154,1 % 26,6 9,6 178,0 % 26,7
% liikevaihdosta 30,5 % 22,0 %   30,7 % 20,8 %   24,5 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät * 0,3 0,8 -58,0 % 0,4 1,9 -78,3 % 2,1
Oikaistu käyttökate ** 14,6 6,4 127,5 % 27,0 11,5 135,5 % 28,8
% liikevaihdosta 31,2 % 25,2 %   31,2 % 24,9 %   26,4 %
Liikevoitto 12,9 4,6 182,0 % 23,9 7,7 211,7 % 22,4
% liikevaihdosta 27,5 % 17,9 %   27,7 % 16,7 %   20,5 %
Oikaistu liikevoitto ** 13,2 5,4 146,0 % 24,4 9,6 154,2 % 24,4
% liikevaihdosta 28,3 % 21,1 %   28,2 % 20,9 %   22,4 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,49 0,17 182,2 % 0,93 0,30 209,6 % 0,83
Operatiivinen vapaa kassavirta 4,0 4,5 -11,3 % 12,2 10,4 16,6 % 28,7
Kassavirtasuhde 27,6 % 70,8 %   45,2 % 91,2 %   99,7 %
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -4,1 -0,4 981,5 % -5,5 -0,7 715,8 % -2,6
Nettovelka 38,4 43,6 -11,8 % 38,4 43,6 -11,8 % 31,9
Velkaantumisaste 0,9 2,2   0,9 2,2   1,1
Nettokäyttöpääoma 29,5 22,3 32,3 % 29,5 22,3 32,3 % 18,0
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 103,4 % 43,4 %   103,4 % 43,4 %   73,3 %
Omavaraisuusaste 39,3 % 41,3 %   39,3 % 41,3 %   42,0 %
Henkilöstö kauden lopussa 822*** 563 46,0 % 822*** 563 46,0 % 617

* Koostuu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista eristä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, yrityshankintoihin, uudelleenjärjestelyihin ja käyttöomaisuuserien myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

** Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.

*** Sisältää Kiramin henkilöstön, joka 30.6.2021 oli 83 henkilöä.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Harvian tavoitteena on pitkällä aikavälillä keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, yli 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x−2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Yhtiö on asettanut itselleen kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Yhtiön johto arvioi, että COVID-19-pandemian aiheuttamien erityisolosuhteiden takia sauna- ja spa-markkina on kokenut poikkeuksellisen vahvaa kysyntää. Tällä ei kuitenkaan uskota olevan vaikutusta sauna- ja spa-markkinan pitkän aikavälin kasvuodotuksiin tai Harvian pitkän aikavälin tavoitteisiin.

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.

Yhtiön tavoitteena on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 60 prosenttia konsernin nettotuloksesta.

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja:

Vuoden 2021 vahvan ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen kysyntä jatkui poikkeuksellisen vahvana myös toisella neljänneksellä. Kysyntä on ollut korkealla kaikilla päämarkkinoilla, ja olennaisten raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuteen liittyvistä haasteista huolimatta olemme pystyneet toimittamaan tarvittavat tuotteet vain pienin viivästyksin. Toisen neljänneksen liikevaihto oli ennätykselliset 46,8 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 83 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Yritysostojen vaikutus oli merkittävä, mutta saavutimme myös hyvän 60 prosentin orgaanisen kasvun.

Olemme erittäin tyytyväisiä, että korkean kysynnän, vahvan operatiivisen suorituksemme ja korkean volyymin ansiosta oikaistu liikevoittomme nousi toisella neljänneksellä poikkeuksellisen korkeaksi 13,2 miljoonaan euroon, joka oli 28,3 prosenttia liikevaihdosta.

Jälleen kerran upeaa työtä kaikilta Harvian tiimissä sekä kumppaneiltamme. Nöyrimmät kiitokseni kaikille. Mahtavaa tiimityötä!

Onnistuneen markkinoinnin ja operatiivisen toiminnan sekä vahvan kysynnän ansiosta kasvoimme erittäin hyvin kaikilla päämarkkinoillamme ja kaikissa tuoteryhmissä. Venäjän markkinoiden epävakaisuus jatkuu, mutta sielläkin uusi jakeluratkaisumme tuotti varsin myönteisiä tuloksia. Tuotevalikoimamme osalta näimme hyvää kasvua kaikissa kategorioissa, mutta erityisen vahvaa kasvu oli ohjauskeskusten ja saunojen tuoteryhmissä. Aiempi alavireisyys höyrygeneraattoreissa on hiljalleen palautumassa kohti normaalitilannetta. Saunojen kapasiteetti oli rajoittava tekijä, mikä  johti tavallista vahvempaan tilauskantaan erityisesti Euroopassa.

Tietoisuus saunasta sekä sen suosio ovat lisääntyneet pandemian aikana ja kasvattaneet entisestään sauna- ja spa-tuotteiden vahvaa kysyntää. Harvian johdon arvio on edelleen, että osa tästä kasvusta on niin sanottua aikaistettua kysyntää, eikä sen näin ollen uskota vaikuttavan sauna- ja spa-markkinan pitkän aikavälin kasvuennusteeseen.

Hiljattain ostamamme kylpytynnyrivalmistaja Kirami on tehnyt hyvää tulosta. Integraatio etenee täydellä vauhdilla ja hyvässä hengessä.

Vaikka pidämmekin EOS:ia jo olennaisena osana Harvia-perhettä, on hyvä mainita, että EOS:n premium- ja ammattilaistuotteiden tarjooman menestys on jatkunut erittäin vakaana ja suotuisana.

Kuten muillakin aloilla, maailmanlaajuinen hintojen nousu ja poikkeuksellinen epävakaisuus raaka-aineiden ja keskeisten komponenttien saatavuudessa ovat vaikuttaneet myös meidän hankintaketjuumme. Pitkäaikaisten kumppaneidemme ja useiden eri materiaalitoimittajien strategiamme ansiosta olemme kuitenkin kyenneet pitämään vaikutukset hillittyinä ja hallinnassa. Arvioimme tämän haastavan tilanteen jatkuvan vielä ainakin loppuvuoden. Tästä johtuen olemme tehneet ennaltaehkäiseviä toimia hankinnassamme ja kasvattaneet varastotasojamme kriittisten materiaalien ja komponenttien osalta sekä kehittäneet vaihtoehtoisia ratkaisuja tuoterakenteisiimme.

Olemme pystyneet parantamaan operatiivista kapasiteettiamme lisäämällä henkilöstön määrää ja pidentämällä työvuoroja. Uuden henkilöstön perehdyttäminen on onnistunut erinomaisesti, ja olemme pystyneet pitämään tuottavuuden Harvian normaalilla hyvällä tasolla. Tämän lisäksi olemme vieneet päätökseen Romanian investointihankkeet. Almost Heaven Saunasin tehdashanke Yhdysvalloissa etenee suunnitellusti, ja tehtaan laajennus Muuramessa on hyvin aikataulussa. Tämänhetkisen markkinatilanteen ja toimintakykymme perusteella arvioimme, että investointimme vuonna 2021 ylittävät arvioidut 5–8 miljoonaa euroa, ja tuoreimmat hankkeemme mukaan luettuina arvioimme koko vuoden 2021 investointien olevan noin 10 miljoonaa euroa. Harvian kassavirtasuhde on säilynyt hyvänä, mutta tällä vuosineljänneksellä siihen ovat vaikuttaneet nettokäyttöpääoman nousu sekä tehdyt investoinnit.

Vuoden 2021 toisella puoliskolla keskitymme edelleen strategiamme kulmakiviin – keskiostoksen arvon kasvattamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen ja tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen. Sauna- ja spa-markkinan yrityskauppojen aktiviteetti on lisääntynyt edelleen vuoden 2020 tapaan. Strategiamme mukaisesti tutkimme edelleen aktiivisesti mahdollisuuksia kasvaa sauna- ja spa-markkinalla myös yritysostojen kautta.

Tulosjulkistustilaisuus

Harvia järjestää englanninkielisen webcast-tilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 12.8.2021 klo 11.00 Suomen aikaa. Webcast-tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Tapio Pajuharju sekä talousjohtaja Ari Vesterinen. Tilaisuus on seurattavissa suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://harvia.videosync.fi/2021-q2-results.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

Suomi: +358 981 710 310
Ruotsi: +46 856 642 651
Iso-Britannia: +44 333 300 0804
Yhdysvallat: +1 631 913 1422

PIN: 46246229#

Webcast-tilaisuus tallennetaan ja se on saatavilla Harvian internet-sivuilla https://harviagroup.com/fi/sijoittajat tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, puh. +358 50 577 4200

Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. +358 40 505 0440

Harvia lyhyesti

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2020 oli 109,1 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 800 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com


Liite