Harvia on saanut päätökseen yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut

Uutiset | 11.10.2023
Harvia on saanut päätökseen yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut Muuramen yksikössä. Muutosneuvottelujen taustalla on tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Näiden syiden takia Harvia arvioi tarpeelliseksi sopeuttaa toimintoja nykyiseen markkinatilanteeseen.

Neuvotteluiden tuloksena Harvia on vahvistanut vähentämistarpeeksi 10 vakituisessa työsuhteessa olevaa henkilöä. Tämän lisäksi sopeuttamista toteutetaan lomautuksin ja vuosilomajärjestelyin. Tällä hetkellä ei aloiteta uusia lomautusohjelmia, mutta neuvottelutuloksen mukaisesti työajan lyhennysohjelma voidaan aloittaa, jos tuotannolliset tai taloudelliset syyt sitä vaativat.

Muutosneuvotteluiden piirissä oli noin 35 henkilöä.