Harvia Oyj jakaa osinkoa 0,18 euroa osaketta kohden

Pörssitiedotteet | 10.10.2018

Harvia Oyj, Pörssitiedote, 10.10.2018 klo 15.30

Harvia Oyj jakaa osinkoa 0,18 euroa osaketta kohden

Harvia Oyj:n hallitus on päättänyt tänään varsinaisen yhtiökokouksen 2018 sille antaman valtuutuksen perusteella, että yhtiön kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 0,18 euroa osakkeelta (yhteensä 3 364 962,48 euroa). Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 12.10.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 19.10.2018.

Harvia Oyj:n 2.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 3 500 000,00 euron suuruisen osingon jakamisesta tai varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta edellyttäen, että yhtiön taloudellinen asema jakohetkellä mahdollistaa osingonjaon ja varojenjaon muut oikeudelliset edellytykset täyttyvät. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

Lisätietoja antaa:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja
puh: +358 50 577 4200
tapio.pajuharju@harvia.fi

Ari Vesterinen, talousjohtaja
puh: +358 40 505 0440
ari.vesterinen@harvia.fi

Harvia lyhyesti

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä[1]. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja[2] ja Yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2017 oli 60,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 9,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 10,7 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 384 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Yhtiön pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös Yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

[1] Kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemä Harvian tilaama analyysi.
[2] Harvian brändi oli tunnetuin saunabrändi Harvian tilaamassa kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemässä kuluttajatutkimuksessa (n=810) suomalaisille, ruotsalaisille, saksalaisille, venäläisille ja yhdysvaltalaisille kuluttajille.