Harvian osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2020

Pörssitiedotteet | 05.11.2020

Harvia Oyj, osavuosikatsaus 5.11.2020 klo 9.00


Harvia Q3: Liikevaihdon ja kannattavuuden merkittävä kasvu jatkui poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa


Tämä tiedote on tiivistelmä Harvia Oyj:n tammi–syyskuun 2020 osavuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Harvian verkkosivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/.


Katsauskauden pääkohdat

Heinä–syyskyy 2020:

 • Liikevaihto kasvoi 63,8 % ja oli 28,0 milj. euroa (17,1). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 68,1 % ja oli 28,4 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 35,6 %.
 • Oikaistu liikevoitto kasvoi 6,1 milj. euroon (2,9) ja oli 21,8 % (17,2) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 6,3 milj. euroon (22,0 % liikevaihdosta).
 • Liikevoitto oli 6,0 milj. euroa (2,9) eli 21,4 % (16,9) liikevaihdosta.
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 7,9 milj. euroa (4,2).

Tammi‒syyskuu 2020:

 • Liikevaihto kasvoi 38,4 % ja oli 73,9 milj. euroa (53,4). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 39,1 % ja oli 74,2 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 23,7 %.
 • Oikaistu liikevoitto oli 15,7 milj. euroa (9,7) eli 21,2 % (18,2) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 62,3 % ja oli 15,8 milj. euroa (21,1 % liikevaihdosta).
 • Liikevoitto oli 13,7 milj. euroa (9,4) eli 18,5 % (17,6) liikevaihdosta.
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 18,3 milj. euroa (8,1).
 • Nettovelka oli 36,3 milj. euroa (30,2). Velkaantumisaste oli 1,5 (2,0).
 • Harvia saattoi 30.4.2020 päätökseen yrityskaupan, jolla se osti enemmistön saksalaisesta EOS Groupista. EOS Groupin luvut on konsolidoitu Harvian lukuihin kaupan päätöshetkestä alkaen.
 • Omavaraisuusaste oli 42,2 % (57,4). Harvia nosti katsauskaudella uutta pitkäaikaista lainaa 20,0 milj. euroa EOS Groupin yritysoston rahoitukseen.
 • Harvia on toteuttanut kaikissa toimintamaissaan erityistoimenpiteitä varmistaakseen henkilöstönsä turvallisuuden sekä tuotantonsa ja palveluiden jatkuvuuden COVID-19-pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Pandemiasta huolimatta Harvian toiminta- ja asiakaspalvelukyky on säilynyt lähes normaalilla tasolla.

 

Avainluvut

Milj. euroa7-9/20207-9/2019Muutos1-9/20201-9/2019Muutos2019
Liikevaihto28,017,163,8 %73,953,438,4 %74,1
Käyttökate 7,33,798,6 %16,811,743,4 %16,4
% liikevaihdosta26,0 %21,4 % 22,8 %22,0 % 22,2 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät *0,10,0122,2 %2,00,3561,0 %0,6
Oikaistu käyttökate **7,43,798,9 %18,812,056,5 %17,0
% liikevaihdosta26,4 %21,7 % 25,5 %22,6 % 22,9 %
Liikevoitto6,02,9107,9 %13,79,445,3 %13,3
% liikevaihdosta21,4 %16,9 % 18,5 %17,6 % 18,0 %
Oikaistu liikevoitto **6,12,9108,2 %15,79,761,5 %13,9
% liikevaihdosta21,8 %17,2 % 21,2 %18,2 % 18,7 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR)0,220,1190,3 %0,520,3644,8 %0,51
Operatiivinen vapaa kassavirta7,94,288,4 %18,38,1125,4 %15,2
Kassavirtasuhde106,9 %112,9 % 97,4 %67,6 % 89,3 %
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-1,0-0,4183,6 %-1,7-1,421,3 %-1,8
Nettovelka 36,330,220,3 %36,330,220,3 %28,3
Velkaantumisaste1,52,0 1,52,0 1,7
Nettokäyttöpääoma19,719,60,8 %19,719,60,8 %16,8
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)54,9 %32,5 % 54,9 %32,5 % 38,2 %
Omavaraisuusaste42,2 %57,4 % 42,2 %57,4 % 56,6 %
Henkilöstö kauden lopussa587***38950,9 %587***38950,9 %395

* Koostuu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista eriä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, yrityshankintoihin, uudelleenjärjestelyihin ja käyttöomaisuuserien myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

** Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.

*** Sisältää EOS Groupin henkilöstön, joka 30.9.2020 oli 158 henkilöä.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on kuitenkin asettanut itselleen kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Yhtiön johto arvioi, että COVID-19-pandemian aiheuttamien erityisolosuhteiden takia sauna- ja spa-markkina on kokenut poikkeuksellisen vahvaa kysyntää. Tällä ei kuitenkaan uskota olevan vaikutusta sauna- ja spa-markkinan pitkän aikavälin kasvuodotuksiin tai Harvian pitkän aikavälin tavoitteisiin.

Yhtiön tavoitteena on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x−2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Yhtiön tavoitteena on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 60 prosenttia nettotuloksesta.

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja:

Harvian liiketoiminta jatkui vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä erittäin vahvana. Koko Harvian henkilöstö on yhdessä kumppaneidemme kanssa tehnyt erittäin huikean suorituksen, jotta asiakkaamme ja asiakkaidemme asiakkaat ovat päässeet nauttimaan saunan tuomasta luontaisesta hyvinvoinnista ja rentouttavista hetkistä. Tästä lämmin ja erityinen kiitos kaikille!

Kolmannella vuosineljänneksellä Harvian liikevaihto kasvoi vahvasti 63,8 prosenttia saavuttaen 28,0 miljoonan euron tason. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 68,1 prosenttia. EOS-yrityskaupan vaikutus kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtoon on luonnollisesti merkittävä, mutta erityisen tyytyväinen olen siihen, että orgaanisen kasvun osuus oli yli 35 prosenttia tilanteessa, jossa markkinat reagoivat kovin erilaisesti COVID-19-tilanteeseen.

Liikevaihdon kasvu oli kolmannella vuosineljänneksellä hyvää kaikissa tuoteryhmissä. Erityisen vahvaa se oli ohjauskeskusten (+98,2 %) ja kiukaiden tuoteryhmässä (+61,4 %). Vahvasta ja vaihtelevasta kysynnästä huolimatta olemme säilyttäneet asiakaspalvelukykymme näissä tuoteryhmissä hyvänä, vaikkakin toimitusajat ovat joissain tapauksissa olleet normaalia pidempiä. Myös saunojen tuoteryhmä jatkoi vahvaa kasvuaan, ja kysyntä on ainakin tilapäisesti ylittänyt odotuksemme. Toisella vuosineljänneksellä tehty investointipäätös Yhdysvaltojen AHS:n tuotantokapasiteetin lisäämiseksi tehtiin juuri optimaaliseen aikaan. Romanian saunatehtaalla lisätuotantoa varten tehdyt laiteinvestoinnit ovat menossa asennukseen juuri ennen pääsesongin käynnistymistä. Arabimaiden, Aasian ja Venäjän markkinoiden tilanne jatkui edelleen haastavana, mikä heijastui höyrygeneraattoreiden myyntiin.

Liikevaihdosta jo lähes 75 prosenttia tulee kansainvälisiltä markkinoilta, huolimatta Suomen markkinan vahvasta kasvusta (+22,5 % kolmannella vuosineljänneksellä). Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihdon kasvu Saksassa ja muissa Euroopan maissa oli erityisen vahvaa. Saksan markkinan orgaaninen kasvu oli 78,5 prosenttia ja kun mukana on EOSin myynti, on kasvua 224,7 prosenttia. Pohjois-Amerikan liikevaihdon kasvu jatkui erittäin suotuisana, ja kasvua viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna oli 82,9 prosenttia.

Liiketoimintamme tuloksellisuus on ollut erittäin hyvä, ja paransimme edelleen kannattavuutta vuoden kolmannella neljänneksellä. Oikaistu liikevoittomme nousi 6,1 miljoonaan euroon, missä kasvua oli 108,2 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tammi–syyskuun oikaistu liikevoitto nousi hienosti 13,7 miljoonaan euroon ylittäen koko viime vuonna toteutuneen oikaistun liikevoiton. Suhteellinen kannattavuutemme on myös parantunut hyvin, ja oikaistu liikevoittoprosenttimme nousi kolmannella vuosineljänneksellä 21,8 prosenttiin viime vuoden vastaavan jakson 17,2 prosentista. Tammi–syyskuun suhteellinen kannattavuus on myös parantunut 3 prosenttiyksikköä ollen 21,2 prosenttia.

Pidemmällä aikajänteellä COVID-19 ei edelleenkään näytä vaikuttavan erityisemmin sauna- ja spa-markkinaan kokonaisuutena. Markkinoiden väliset erot ovat edelleen erittäin suuria ja osin jopa paikallisia. Harvian osalta vaikutukset ovat kokonaisuutena olleet poikkeuksellisen suotuisia, ja tietyillä markkinoilla kiinnostus sekä toimeliaisuus on ollut jopa erittäin korkealla tasolla. Arviomme mukaan osa tästä kiinnostuksesta ja kysynnästä on kuitenkin niin sanottua aikaistettua kysyntää. Ammattikanavassa ja osin myös DIY-kanavassa kysynnässä on nähtävissä normalisoitumisen merkkejä. Tämän perusteella oletamme, että pitkän aikavälin sauna- ja spa-markkinan kasvuajurit eivät ole merkittävästi muuttuneet.

Tilaus- ja toimitusketjumme on ollut erittäin ketterä ja pystynyt vastaamaan kasvaneeseen, mutta erittäin vaihtelevaan kysyntään tehokkaasti COVID-19-pandemian aiheuttamista lisähaasteista huolimatta. Tuottavuuden jatkuva parantaminen on edennyt suunnitelman mukaan. Nopeasti kasvanut kysyntä on aiheuttanut jossain määrin normaaleja pidempiä toimitusaikoja ja kapasiteettia on asteittain nostettu kaikissa tuotantoyksiköissämme. Olemme myös rekrytoineet noin 40 uutta työntekijää, joista suurin osa Muuramen kiuas- ja komponenttitehtaalle. Lisäksi varaudumme edelleen jatkuvaan normaalia suurempaan kysynnän vaihteluun ja kriittisten komponenttien osalta olemme nostaneet puskurivarastojamme säilyttääksemme tarvittavan ketteryyden.

Voidaan todeta, että toiminta jatkui COVID-19-pandemian pitkittyessä kolmannella vuosineljänneksellä poikkeusolosuhteissa, ja pandemian vastaisia toimia kiristettiin katsauskauden loppua kohden entisestään. Samalla olemme varautuneet siihen, että COVID-19-pandemian liitännäisvaikutukset, kuten esimerkiksi mahdollisesti karanteenit, voivat pidentää toimitusaikojamme entisestään. Olen enemmän kuin tyytyväinen voidessani kertoa, että olemme onnistuneet pitämään koko Harvian henkilöstön terveenä ja toimintakykyisenä.

Saksalaisen EOS Groupin integraatio on edennyt hyvin ja suunnitelmien mukaan, vaikka valtaosa integraatioprosessista on tehty täysin virtuaalisesti etätyökaluilla. Tässä yhteinen tilannekuva ja hyvä yhteishenki ovat edesauttaneet myönteistä kehitystä merkittävästi.

Luonnollisesti jatkamme erittäin määrätietoisesti katseen pitämistä tiiviisti strategiamme kulmakivissä ja toteutamme strategiaamme keskittymällä keskiostoksen kasvattamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen sekä tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen. Strategiamme mukaisesti orgaanisen kasvun lisäksi tutkimme edelleen aktiivisesti mahdollisuuksia kasvaa sauna- ja spa-markkinalla yritysostojen kautta.


Tulosjulkistustilaisuus

Harvia järjestää englanninkielisen webcast-tilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 5.11.2020 klo 11.00 Suomen aikaa. Webcast-tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Tapio Pajuharju sekä talousjohtaja Ari Vesterinen. Tilaisuus on seurattavissa suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://harvia.videosync.fi/2020-q3-results

Webcast-tilaisuus tallennetaan ja se on saatavilla Harvian internet-sivuilla https://harviagroup.com/fi/sijoittajat tilaisuuden jälkeen.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

Suomi: +358 981 710 310

Ruotsi: +46 856 642 651

Iso-Britannia: +44 333 300 0804

Yhdysvallat: +1 855 857 0686

PIN: 25339407#


Lisätietoja:
Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, puh. +358 50 577 4200
Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. +358 40 505 0440


Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2019 oli 74,1 miljoonaa euroa, ja EOSin kanssa yhteenlaskettu vuoden 2019 liikevaihto oli arviolta yli 90 miljoonaa. Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 500 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com

Liite